20 lat DG-Finanse
  • русский
  • english
  • deutsh

E-KSIĘGOWOŚĆZALOGUJ

biuro rachunkowe

Biuro Rachunkowe

Kancelaria Doradztwa Podatkowego to Biuro Rachunkowe z tradycjami. Prawie 20 lat na rynku dzięki wykwalifikowanej kadrze księgowych oraz doradców podatkowych, finansowych i prawnych tworzymy zespół doradczy na profesjonalnym poziomie.

Współpracując z nami odniesiesz wrażenie, że sprawy załatwiają się same, ponieważ na podstawie udzielonego pełnomocnictwa wszystkie sprawy załatwiamy za Ciebie. Zapomnisz o kontroli skarbowej, składaniu wyjaśnień do Urzędu Skarbowego będziesz miał czas na prowadzenie własnego biznesu.
Prawidłowe zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie ksiąg rachunkowych lub podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów może być nie tylko spełnieniem obowiązków podatnika lecz również drogą do obniżenia płaconych podatków.

Kontakt

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Biała Podlaska, ul Sadowa 14

Kancelaria

Obsługa klientów
w języku rosyjskim
i angielskim

Zapraszamy do współpracy

Telefon:
+48 692 490 651

Kancelaria zrealizowała projekt pt. "Wzrost kompetencji pracowników Kancelarii Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk" poprzez udział w szkoleniach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

"Wzrost konkurencyjności Kancelarii Doradztwa Podatkowego Gawryczuk Grażyna na rynku krajowym poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001"

Kancelaria Doradztwa Podatkowego zrealizowała projekt : Wzrost konkurencyjności firmy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk w wyniku wdrożenia innowacyjnej platformy e – księgowość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.2 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej. Numer projektu: 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-354/12

dginwest