20 lat DG-Finanse
  • русский
  • english
  • deutsh

E-KSIĘGOWOŚĆZALOGUJ

Przetargi i konkursy


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE OFERT

Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk ul. Sadowa 14, 21 – 500 Biała Podlaska zaprasza do składania ofert w konkursie pt. „Wzrost konkurencyjności firmy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk w wyniku wdrożenia innowacyjnej platformy e - księgowość” w ramach działania 1.2 RPO WL 2007 – 2013 „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw” na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

  1. Termin składania ofert: do 14 lutego 2014r.
  2. Forma składania ofert: elektronicznie na adres: grazyna.gawryczuk@kdp-kancelaria.pl lub dostarczona w kopercie z oznaczeniem „Konkurs pt. Wzrost konkurencyjności firmy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk w wyniku wdrożenia innowacyjnej platformy e - księgowość” do biura na adres: Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk, ul. Sadowa 14, 21 – 500 Biała Podlaska.
  3. Zakres oferty: Zakup środka trwałego (Serwer (2 szt.); Zestawy komputerowe do obsługi platformy (5 zestawów) (zestaw: 1 szt monitor, 1 szt komputer, 1 szt myszka, 1szt klawiatura, 1 szt oprogramowanie Windows OEM); Centrala telefoniczna + 5 telefonów (1 zestaw) (zestaw: 1 szt. centrala, 5 szt. telefonów); Urządzenia wielofunkcyjne (5szt.); Agregat prądotwórczy (1 szt.) oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych (Program e-księgowość dedykowany specjalnie dla Wnioskodawcy (1 szt.); Oprogramowanie serwera wraz z licencją (2 zestawy)). Ze specyfikacją można zapoznać się na stronie internetowej pod adresem: http://www.kdp-kancelaria.pl/.

Pobierz specyfikację

KONKURS ZAKOŃCZONY

Kancelaria zrealizowała projekt pt. "Wzrost kompetencji pracowników Kancelarii Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk" poprzez udział w szkoleniach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

"Wzrost konkurencyjności Kancelarii Doradztwa Podatkowego Gawryczuk Grażyna na rynku krajowym poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001"

Kancelaria Doradztwa Podatkowego zrealizowała projekt : Wzrost konkurencyjności firmy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk w wyniku wdrożenia innowacyjnej platformy e – księgowość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.2 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej. Numer projektu: 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-354/12

dginwest