20 lat DG-Finanse
 • русский
 • english
 • deutsh

E-KSIĘGOWOŚĆZALOGUJ

księgowość pełna

Księgowość pełna

Pełna księgowość = pełna kontrola.

Ponizej przedstawiamy zakres czynności jakie wykonuje nasze biuro dla klientow zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości.

 • Ewidencja zapisów w ksiągach rachunkowych na podstawie otrzymanych dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 • Sprawdzenie pod względem księgowym oraz podatkowym dokumentów wystawionych przez Klienta
 • Rozliczanie delegacji służbowych (wraz z dietami oraz ewidencją przebiegu auta)
 • Przygotowywanie oraz wysyłanie potwierdzeń sald
 • Prowadzenie rejestrów VAT
 • Ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Sporządzanie ewidencji VAT
 • Przygotowanie planu kont wraz z polityka rachunkowości
 • Składanie wszelkich deklaracji podatkowych w Państwa imieniu (na podstawie pełnomocnictwa)
 • Aktualizowanie i rejestracja danych firmowych w Urzędzie Skarbowym  oraz ZUS 
 • Rejestrowanie Spółki w Sądzie
 • Przygotowanie odpowiednich uchwał i postanowień
 • Reprezentujemy klienta podczas kontroli Urzędu Skarbowego oraz ZUS
 • Zapewniamy telefoniczne, mailowe oraz osobiste wsparcie w zakresie bieżącej księgowości Klienta

Dodatkowo naszym klientom w ramach uslugi możemy zaproponować:

 • elektroniczną archwizację dokumentów (pdf)
 • panel klienta z dostępem do najważniejszych danych  oraz dokumentów rejestrowych firmy
 • automatyczne powiadamianie e-mail o należnych składkach Zus, kwocie podatku dochodowego, VAT i ich terminach
 • Deklaracje podatkowe GUS NBP ( osoby zagraniczne )
 • Rejestracja podmiotów gospodarczych ( rejestr przedsiębiorców, KRS, US, ZUS )

Kontakt

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
Biała Podlaska, ul Sadowa 14

Kancelaria

Obsługa klientów
w języku rosyjskim
i angielskim

Zapraszamy do współpracy

Telefon:
+48 692 490 651

Kancelaria zrealizowała projekt pt. "Wzrost kompetencji pracowników Kancelarii Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk" poprzez udział w szkoleniach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

"Wzrost konkurencyjności Kancelarii Doradztwa Podatkowego Gawryczuk Grażyna na rynku krajowym poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001"

Kancelaria Doradztwa Podatkowego zrealizowała projekt : Wzrost konkurencyjności firmy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk w wyniku wdrożenia innowacyjnej platformy e – księgowość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.2 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej. Numer projektu: 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-354/12

dginwest