20 lat DG-Finanse
  • русский
  • english
  • deutsh

E-KSIĘGOWOŚĆZALOGUJ

Platforma Księgowa – innowacyjna oferta księgowa


W ramach zrealizowanego przez nas projektu „pt. "Wzrost konkurencyjności firmy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk w wyniku wdrożenia innowacyjnej platformy e - księgowość”: umowa nr 01.12-WND-RPLU.01.02..00-06-354/12, wprowadzona została innowacyjna oferta do księgowości w wersji elektronicznej.
Platforma Księgowa to znakomite rozwiązanie dla przedsiębiorców i biur rachunkowych. Dzięki nowoczesnej technologii skanowania i przetwarzania dokumentów księgowych, współpracujące firmy zapewniają sobie oszczędność czasu potrzebnego na wprowadzanie danych oraz zmniejszenie kosztów prowadzenia księgowości.
Dzięki wdrożeniu nowego systemu informatycznego zwiększa się efektywność czynności związanych z księgowością. Jak wykazały testy, czas realizacji usług księgowych skraca się o 60%, a czas wyszukiwania dokumentów i informacji księgowych do 90%. Zmniejsza się także czas poświęcany przez firmy zlecające księgowość na kontakty z firmą księgową do. 40%.


Kancelaria zrealizowała projekt pt. "Wzrost kompetencji pracowników Kancelarii Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk" poprzez udział w szkoleniach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

"Wzrost konkurencyjności Kancelarii Doradztwa Podatkowego Gawryczuk Grażyna na rynku krajowym poprzez wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001"

Kancelaria Doradztwa Podatkowego zrealizowała projekt : Wzrost konkurencyjności firmy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Grażyna Gawryczuk w wyniku wdrożenia innowacyjnej platformy e – księgowość w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa: I. Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie: 1.2 współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej. Numer projektu: 01.12-UDA-RPLU.01.02.00-06-354/12

dginwest